/ iStock/Getty Images
"В Медицинския университет в Плевен към момента 12 студенти и двама преподаватели са позитивни с коронавирус", съобщи ректорът на висшето училище, проф.д-р Славчо Томов.

"Този нисък процент на заболеваемост е доказателство, че в сложните условия на пандемията, са взети адекватни мерки за опазване здравето на над 3000 студенти и около 500 преподаватели във висшето училище", подчерта ректорът.

Учениците в Плевен преминават на онлайн, спират сватби и кръщенета

"Стартирахме летния семестър със смесена форма на обучение - всички лекции бяха в условия на електронна среда, а практическите занятия по медицина - чрез редуване - две седмици присъствено и две седмици в електронна среда", поясни той. "Ситуацията е много динамична и винаги сме готови при влошена обстановка да преминем изцяло в електронна форма на обучение", изтъкна ректорът.

Проф. Томов отбеляза, че са организирали ваксинационна програма за преподавателите - около 30 на сто от тях досега са си поставили ваксина. "В процес на разговори сме с РЗИ-
Плевен да организираме ваксиниране на нашите студенти. Имаме списъци на желаещите. Според проучване, по-голямата част от студентите искат присъствена форма на обучение", допълни проф. Томов.

Ректорът посочи, че въпреки пандемията имат около 220 новоприети чуждестранни студенти от 30 държави, което показва, че университетът е с авторитет в Европа и света и интересът към него не е спаднал в условията на пандемията.

При български студенти изцяло са преминали в електронна форма за прием при бакалавърските специалности. Присъствени остават изпитите за магистърските програми - "Медицина" и "Фармация".
БТА