/ iStock/Getty Images
Със заповед на кмета на Радомир се въвежда по-строг воден режим за част от града и селата Борнарево и Николаево, съобщи "В и К". Живеещите в кв. "Гърляница" и улиците "Витоша", "Хайдут Румяна", "Ивайло","Гавраил Радомир","Пчелинска" и "Никола Вапцаров", както и в двете села ще получават вода ежедневно във времето от 15,00 ч. до 22,00ч.

Мярката се налага поради силно намаляване на водните количества във водоизточника за района. Досега чешмите на живеещите в кв. "Гърляница" радомирци се спираха само нощем - от 22,00ч. до 6,00ч. На режим е и кв. "Върба", където се подава вода през 24 часа.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, мотори превозни средства и др.