/ netinfo
„Култов център Татул“ край Момчилград официално придоби статут на археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация в Момчилград.

Кметът на община Момчилград Сунай Хасан е получил уведомително писмо със съответната заповед на заместник-министъра на културата. „С придобиването на статута се отварят нови възможности за развитие на археологическия комплекс, който е сред най-атрактивните обекти в област Кърджали”, е коментирал кметът.

Със заповедта се определя режим на опазване на недвижимата културна ценност„Култов център Татул”, която обхваща 78,68 ха. При този режим се определят редица ограничения, сред които изсичане на определени дървесни видове , засаждане на растения, дълбочина на обработка на земята. Забранява се всякаква намеса в скалните образования и добив на камък.