/ netinfo
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Министерството на местното самоуправление на Република Македония (Национален партниращ орган по Програмата) oбявяват на 09 февруари.  

Втора покана за набиране на проектни предложения по Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Общата сума на Поканата за набиране на проектни предложения е 6 917 631,00 евро.
 

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси на Програмата:
Приоритетна ос 1. Околна среда

Приоритетна ос 2. Туризъм

Приоритетна ос 3. Конкурентоспособност 

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:

За България (административно ниво NUTS III) – областите Кюстендил и Благоевград;

За Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – Североизточен регион, Източен регион и Югоизточен регион.
 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа българско време на 11 май 2018 г. Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път.