/ iStock/Getty Images
Асоциацията по ВиК в Кюстендил не прие бизнес плана на водното дружество за двойно поскъпване на водата до 2026 година.

Самият план предвижда за настоящата година абонатите на водното дружество да заплащат потреблението на водата, без промяна – 2,02 за кубик.

В следващите години, до 2026 година, цената се предвижда да се увеличи до 4,12 лева за кубик.

Дупница напуска областната ВиК-асоциация

В разработения план е посочено, че в така предложените цени са отразени изискванията на собствениците на публичните активи за инвестиции от страна на ВиК оператора в размер на 574 хил. лв. средно годишно, с което комплексната цена се увеличава с 10 ст., както и необходимите средства за придобиване на технически средства и механизация, както и средствата за увеличение на възнагражденията на работниците и изпълнение заложени в наредбата нормативни изисквания към ВиК операторите.

Цената на водата не е актуализирана от 2011 година.

Членовете на общото събрание изразиха мнения и препоръки относно предоставения от водното дружество бизнес план, свързани с националното законодателство.
 
Информационна агенция Фокус