/ netinfo
В ДГ „Калина“ в Дупница официално откриха фотоволтаична централа с мощност 27 кW, включваща 110 панела, монтирани на покрива на детското заведение. Монтирана е и Система за автоматично регулиране на температурата в сградата.

Това е втората в страната детска градина с клас А енергийна ефективност и се доближава до изискванията за Сграда с почти нулево потребление. Първата детска градина, официално сертифицирана като пасивна сграда е в Габрово.

Финансирането е осигурено от Националния доверителен екофонд, който подкрепя проекти с екологична насоченост, водещи до намаляване на емисиите от въглероден двуокис и ограничаване на парниковия ефект. Стойността му е 107 919,53 лв., от които 15 % са съфинансиране, осигурено от бюджета на детската градина

Произведената от фотоволтаичната централа електроенергия ще покрива половината от нуждите на детската градина за електроенергия и 1/3 от цялостните енергийни нужди. За сравнение потреблението на електроенергия на детската градина за месец април 2018 г. е 4 мWh. Очакваното годишно производство на централата е 30 мWh или средно 2,5 мWh на месец.

Ако трябва да се направи сравнение с периода преди санирането на сградата – за април 2008 г. потреблението само на електроенергия е било 6 мWh месечно. Спестените средства ще бъдат изразходвани за подобряване на условията в детската градина.