Със 7,1 години средно жените живеят повече от мъжете в Кюстендилска област

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Кюстендил, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 73.7 години, като спрямо предходния период 2013 - 2015 г. тя намалява с 0.4 години, съобщават от Статистическо бюро- Кюстендил. Средната продължителност на живота в областта е под средната за страната - 74.7 години. Тя варира от 72.6 години в област Видин и област Монтана до 76.3 години в област София (столица) и 76.4 години в област Кърджали.
 Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.
В област Кюстендил средната продължителност на живота при мъжете е 70.3 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 77.3 години.
За девет години в периода между 2008 и 2016 г. средната продължителност на живота на населението в областта е нараснала с 0.7 години. При жените тя се увеличила с 0.5 години, а при мъжете - с 0.8 години.
Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Монтана (7.9 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6.2 години). За област Кюстендил тази разлика е 7.1 години.