Съдът отхвърли иск на затворника Бисер Манолов за 24 000 лв., осъди го да плати 1 250 лв.
Съдът отхвърли иск на затворника Бисер Манолов за 24 000 лв., осъди го да плати 1 250 лв. / Дарик- Кюстендил,архив

Иск за 24 000 лв. на затворникът Бисер Манолов бе отхвърлен от Административен съд- Кюстендил. Ищецът, който изтърпява присъда "доживотен затвор" в затвора в гр. Бобов дол твърди, че за периода от 28.04.2012 г. до 02.12.2014 г., в резултат на проявено виновно действие на затворническата администрация, са му нанесени неимуществени вреди, изразяващи се във влошаване на здравословното му състояние, а именно - физически и психически дискомфорт, безпокойство, безсилие, безпомощност и др. Съдът осъжда Манолов да плати 1250 лева на ГД „Изпълнение на наказанията" гр. София, дължимо минимално юрисконсултско възнаграждение. Затворникът бе осъден за убийството на сарафката Виолета Георгиева в Кюстендил.
В конкретният случай, съдът намира, че увреждането в степента и характера на преживените болки и страдания от ищеца, "поради проявено виновно действие от страна на затворническата администрация", която му връщала храна и кореспонденция през посочения период без да има основания за това, не е довело до такова здравословно неразположение, което трайно да е увредило здравословното му състояние. "Не са ангажирани доказателства от компетентни медицински органи, че евентуалното влошено здравословно състояние на ищеца е настъпило вследствие на извършени действия от страна на администрацията. От доказателствата по делото е видно, че напротив - администрацията на затвора в гр. Бобов дол е спазвала предписаните от нормативните актове действия, касаещи исковите претенции на ищеца" пише още в мотивите си съдия Иван Демиревски.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.