/ БТА
Двайсет съоръжения за подземни води в страната вече са оборудвани с мултипараметрични сонди за автоматично измерване на физико-химичните показатели. Те ще бъдат експлоатирани от 14 ВиК дружества на територията на цялата страна, съобщиха от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Поставянето на сондите е финалният етап от Дейност 3 по проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и с национални средства чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

Изградено е както локално съхранение на данните от измерванията от мултипараметричните сонди, така и прехвърлянето им към отдалечен компютър - сървър. Ще бъде предоставена възможност за достъп на всяко от ВиК дружества до съответните данни, които ще се генерират в реално време, информираха от ИАОС.

Крум Зарков провери терена в Самораново, където ще бъде изграден нов затвор

Към 7 от обновените 20 водовземни съоръжения-пунктове за мониторинг е предоставено и допълнително мобилно оборудване за измерване на съдържанието на манган, желязо, амониеви йони и натрий, посочиха от агенцията.

Лентата на реконструираните и оборудвани по проекта 20 водовземни съоръжения беше прерязана днес (29.08), в с. Самораново, каптаж "Купища" от управителя на ВиК-Дупница Красимира Иванова, кмета на Самораново Райчо Цветков и ръководителя на проекта Велчо Куюмджиев, съобщиха още от ИАОС.

На 1 септември ще бъде организирана закриваща конференция по проекта "Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води".
БТА