Ясни са секциите за гласуване на хората с увреждания в 9- те общини от област Кюстендил
Ясни са секциите за гласуване на хората с увреждания в 9- те общини от област Кюстендил / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив
Районната избирателна комисия в Кюстендил определи избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването. Такива ще има във всяка от 9- те общини:
 
Така определените избирателни секции не ограничават възможността на избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват и в друга избирателна секция по свой избор.
 
Община Избирателна секция № Телефон за заявки Избирателни секции определени по реда чл.10, ал. 1 от ИК
ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ 100400004
гр. Бобов дол, ул." Васил Коларов" № 4 - Културен дом
0702 63915
0702 63420
0895656116
няма
ОБЩИНА БОБОШЕВО 100500002
гр.Бобошево в сградата на НЧ „Лоза 1870”
0879069317 няма
ОБЩИНА ДУПНИЦА 104800011 и 104800012 
 в спортна зала гр. Дупница
0701 59241
0877 510684
няма
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 102900033,
гр. Кюстендил, сградата на бившата Поликлиника
078 55 12 11 ИС № 102900058
ПГЛП „Владимир Димитров - Майстора" гр.Кюстендил, ул."Искър" № 5
ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 102700005 
с. Бараково, Клуб на инвалида
0705 320 11 няма
ОБЩИНА РИЛА 103800002 
гр. Рила, пл. „Възраждане"1  „Клуб на хората с увреждания
0887564396 няма
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ 104100006 гр. Сапарева баня, 
 СОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис" № 3
0707 233 78
0886 188 388
няма
ОБЩИНА  ТРЕКЛЯНО 105000001
с. Трекляно
079276210
079276211
няма
ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 103100012 -
с. Невестино; административната сграда на ул."Владимир Поптомов" № 17, ет.1
07915 2230 няма
Дарик- Кюстендил