РДГ-Кюстендил обяви фото и видео конкурс "Гората и децата"

Регионална дирекция по горите-Кюстендил, обявява фото и видео конкурс за на тема: “Гората и децата“. Той е част от предвидените инициативи на РДГ за отбелязване „Седмица на гората 2018 година“.

Конкурсът има за цел да даде възможност на учениците от основните и средни училища на територията на Област Кюстендил и Перник  да представят своята визия за опазване и грижа за нашето богатство - ГОРАТА, като неизменна част от ежедневието ни.

Изисквания към участниците в конкурса за фотография:
 

В конкурса могат да участват  ученици от 5 до 12 клас на основните и средните училища на територията на Област Кюстендил и Област Перник. Един ученик има право да участва с не повече от 5

Фотографии, формат А3.

Участниците в конкурса  за фотография ще бъдат разделени в две възрастови групи:
I  група –ученици от 5 до 7 клас включително
 
II група –ученици от 8 до 12 клас включително
 
Участниците, който ще се включат в конкурса за фотография ще трябва да изпратят фотосите си на хартиен носител по поща или лично на адреса на Регионална Дирекция по горите-Кюстендил, бул. „България“33.

Изисквания към участниците в конкурса за видео:
 
В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас на основните и средните училища на територията на Област Кюстендил и Област Перник. Един ученик има право да участва с не повече от 5 заснети видео клипа.
 
Участниците, който ще се включат в заснемане на видео е необходимо, филмчето да  бъде с продължителност не повече от 5 минути и да бъде съобразено с  темата “Гората и децата“. Готовите видео клипове следва да  бъдат изпращани на  следният e-mail адрес: decataigorata@abv.bg
  
Всяка творба трябва да бъде придружена четливо  написани трите имена на автора, класа и училището, в които учи, телефон на родителя/настойника и електронна поща на родителя/настойника за връзка.
 
Крайният срок за изпращане на видео и фотография за всички участници е до 27 март.
 
Конкурсите ще бъдат журирани от компетентно жури, като най-добрите идеи ще бъдат отличени с предметни награди.
 
РДГ Кюстендил