Деца от детска градина “Първи юни” в Кюстендил
Деца от детска градина “Първи юни” в Кюстендил / Влади Владимиров
Първите деца от Кюстендил, които ползваха преференциите създадени от Община Кюстендил за безплатна детска градина, родените след 01.01.2013 година, от новата учебна година влизат в задължителната предучилищна подготовка. Родителите им отново няма да заплащат такса, при условие, че и двамата родители живеят в община Кюстендил, и двамата имат трудови договори или документ от Бюро по труда за безработни. 

За родителите на децата в предучилищните групи, които не отговарят на изброените по- горе условия, е в сила Чл.35, ал.(4) от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги: „За децата в задължителна предучилищна подготовка (5 и 6-годишни) в целодневните детски градини се заплаща месечна такса само за присъствен храноден в размер на 1,60 лв. на ден, а за деца сираци; за деца, на които поне единият родител е редовен студент; за деца, на които родител/и е с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 %, размера на таксата е 1,00 лв. на ден.“
 
Дарик- Кюстендил