От виртуално към реално общуване с природата
От виртуално към реално общуване с природата / netinfo
Заключителният Фестивал по трансграничния проект „Дигитална природа“, изпълняван съвместно от неправителствените организации „Без граници 21 век” и „Организация на жените“, Щип, съфинансиран от Европейския съюз се проведе в Кюстендил

Главната цел на проекта е да повиши привлекателността и видимостта на природните забележителности в българо-македонския трансграничен регион, предимно в интернет пространството, и по този начин да спомогне за реализацията на неусвоения потенциал за природен туризъм и за повишаване на конкурентоспособността на региона като единна туристическа дестинация.

Основното средство, използвано от партньорските организации за постигане на тази цел е популяризирането, чрез съвременни технически средства, на атрактивна електронна, печатна и медийна информация за 100 природни забележителности - по 50 от двете страни на границата.
По проекта беше събрана и дигитализирана (представена в електронен вид) информация за природните обекти .

От виртуално към реално  общуване с природата
netinfo

 
Беше създаден съвместен уеб портал на проекта на 3 езика - български, македонски и английски, на който се публикува цялото дигитално съдържание под формата на цифрови снимки, видео клипове, 360-градусови панорами, виртуални разходки, въздушни снимки с дрон, словесно описание на обектите, ДжиПиЕс координати и други.

Създаден беше Фейсбук профил на проекта с богат снимков материал за популяризиране на неговите дейности и споделяне на фотографски творби на младите любители-фотографи, участващи в проекта.

Създадена е и постепенно се добавя на уебсайта единна база данни на доставчици на стоки и услуги в областта на природния туризъм в близост до представените 100 природни обекта: хотели, туристически и спа центрове, туристически агенции, оператори на туристически и развлекателни съоръжения сред природата, доставчици на природни продукти, доставчици на произведения на изкуството, свързани с природата и други.

Създаден беше трансграничен Клуб за природна фотография. Членовете на клуба са младежи от трансграничния регион България/Македония, които се интересуват от природна фотография. Te преминаха тематично обучение по природна фотография в 4 модула: 1) Въведение в природната фотография; 2) Пейзажна фотография; 3) Заснемане на водни обекти; 4) Заснемане на диви животни и растения.

Практическото обучение премина под формата на 3 фото сафарита - на връх „Виден“, в Конявската планина, в местността „Трите буки“ в Осоговската планина и в планината Рила, на Овчарченския водопад и гейзера в Сапарева баня.

Създават се и се разпространяват промоционални материали: каталози „Дигитална природа“ за българския и македонския граничен регион, мини-картички и пощенски картички с дигитализирани природни обекти, плакати, листовки, банери и друи.

В периода 10-12 ноември се провежда „Фестивал на дигиталната природа“ - съвместно заключително събитие по проекта в България с фотоизложба, която се открива на днес в 17:00 часа в читалище „Братство“, публично представяне на уеб портала, на 12 ноември в Синята зала на читалището и съвместно българо-македонско демонстрационно фото сафари в района на Стобските пирамиди и Природен парк „Рилски манастир“, на което са поканени и представители на туристическия сектор.

Предстои провеждането на Панаир на дигиталната природа - съвместно заключително събитие по проекта в БЮР Македония за демонстриране и популяризиране на резултатите от проекта с фотоизложба, представяне на уеб портала и фото сафари.