Няма превишение на показателите за качеството на въздуха в Дупница, съобщиха от МОСВ.

В 0:00 часа приключи 72-часовото изследване на качеството на въздуха от мобилна автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), съгласно предписанието на РИОСВ-София.

След пожара на сметището край Дупница: Няма замърсяване на въздуха

Няма превишение на нормите на показателите за качеството на атмосферния въздух в района на Дупница. Това показват измерванията, след като на 23 юли възникна пожар на територията на депо за неопасни отпадъци в местността Злево, община Дупница.

Протоколът от изпитването е издаден и изпратен на РИОСВ-София.