ОИЦ-Кюстендил се включва в национална информационна кампания „Заедно за съпричастността”
ОИЦ-Кюстендил се включва в национална информационна кампания „Заедно за съпричастността” / netinfo

Националната инициатива под наслов „Заедно за съпричастността" в областта ,анонсира ОИЦ Кюстендил. Инициативата се провежда от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България в партньорство с Български Червен кръст (БЧК).

Кампанията е насочена към представяне на текущи и предстоящи възможности на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г. (ОП РЧР), предназначени за хората в неравностойно положение. Информацията ще бъде представяна пред представители на неправителствени организации, работещи с уязвими групи, представители на уязвимите групи, координатори и доброволци на БЧК, които ще предоставят продукти и храни в рамките на Оперативната програма за храни.

Оперативна програма за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. е програма, насочена към лицата, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация. Подкрепата по тази оперативна програма се реализира чрез два основни типа операции: предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд.

Предоставянето на храни и продукти се осъществява от Агенция за социално подпомагане в партньорство с БЧК, които ще раздават продукти и храни на най-нуждаещите се. Отчетена е необходимост крайните ползватели на услугите, финансирани от тази програма, както и представители на уязвимите групи, да бъдат запознати с възможностите, които предоставя ОП РЧР 2014-2020 г. За тази цел, в рамките на настоящата кампания „Заедно за съпричастността", експерти от ОИЦ ще обучават координаторите и доброволците на БЧК, които по време на раздаването на пакетите с храни ще предоставят информация и информационни материали за мерките в подкрепа на хората в неравностойно положение по ОП РЧР, от които те биха могли да се възползват.

Инициативата ще продължи до 25 ноември. През този период в област Кюстендил ще бъдат проведени обучения, насочени към представители на БЧК, неправителствени организации работещи с уязвими групи, представители на уязвими групи, заинтересовани лица. Обучението в Кюстендил ще се състои на 19 ноември (четвъртък) от 16.00 ч. в залата на БЧК в Кюстендил, ул. „Стефан Караджа" №25.