Общинските съветници отказаха да се подписват за присъствие и в края на работния им ден
Общинските съветници отказаха да се подписват за присъствие и в края на работния им ден / ОС- Кюстендил

Общински съвет- Кюстендил отхвърли предложените от съветника Младен Ризов промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация. Ризов поиска трудовите възнаграждения на общинските съветници да бъдат обвързани с инфлационния индекс и да се преизчисляват всеки месец. Съветникът от РЗС предложи съветниците да се подписват в Присъствената книга не само в началото, но и в края на заседанията на съвета и неговите комисии.
Общински съвет не прие и предложението на съветника Ангел Джонев, избирането на председателя на ОС да става с тайно гласуване и да отпадне ротационният принцип .