Насрочиха втори опит за приемане на община Дупница във ВиК асоциацията
Насрочиха втори опит за приемане на община Дупница във ВиК асоциацията / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Областният управител Виктор Янев, в качеството му и на председател на Асоциацията по ВиК- Кюстендил насрочи извънредно общо събрание на асоциацията за 20 октомври. Основната му цел е присъединяването на Община Дупница към Асоциацията по ВиК- Кюстендил. За промяната на границите на обособената територия е нужно присъствието на 100% от членовете, съгласно Закона за водите.
Общото събрание, проведено на 20 септември се провали, заради отсъствието на кметовете или техни представители на 3 общини- Рила, Кочериново и Трекляно.
В писмото си до кметовете на общини и председателите на Общински съвети, областният управител Виктор Янев, изрично посочва, че представител на общината е Кметът, но пи негова невъзможност да участва, Общинският съвет определя друг представител, който получава мандат, как да гласува по предложените точки от дневния ред.
Общински съвет- Кюстендил отново ще делегира права на зам.- кметът по "Инвестиционна политика" Росица Плачкова, да гласува "ЗА" приемането на община Дупница във ВиК асоциацията.
До приемане на съоръженията и стопанисването им от "Кюстендилска вода", за тях ще се грижи досегашният воден оператор ВиК- Дупница.