Проф. д- р Чавдар Славов с д-р Александър Величков
Проф. д- р Чавдар Славов с д-р Александър Величков / netinfo
Правителството предлага на президента да издаде указ за награждаване на почетния гражданин на община Кюстендил, професор д-р Чавдар Крумов Славов с орден „Стара планина“ за големите му заслуги за развитие на медицинската наука и практика у нас и за съществените му постижения в областта на урологията.  Професор д-р Чавдар Славов е доктор на медицинските науки и е един от най-изтъкнатите уролози в България. Въвежда в урологичната практика над 10 диагностични и над 15 оперативни методики, разработва 320 научни труда, 16 монографии и учебници, 13 рационализации и изобретения.

Проф. д-р Чавдар Крумов Славов е завършил Висш медицински институт, гр. София, специалност „Урология", както и магистратура по „Здравен мениджмънт" в УНСС. Трудовия си стаж е започнал в Окръжната болница в Кюстендил и Медицинска академия в София. Специализирал е във Франция, Белгия, Великобритания, САЩ по урология, трансплантология и реконструктивна урология, организация на бъбречната трансплантация, лапароскопска хирургия.

 Удостояван е многократно с почетни звания и награди като например „Лекар, на когото българите вярват“, Награда за принос в областта на хирургическите науки на името на Проф. Параскев Стоянов, Грамота „Благородно сърце“ и др.
 
 
Дарик- Кюстендил