Малък брой кандидати бавят старта на рехабилитацията на улиците в Дупница

Дупница
Дупница / Дарик,архив
Ново забавяне в процедурата по избор на фирма- изпълнител за рехабилитация на уличната мрежа в Дупница. Отварянето на офертите беше насрочено за вчера, но тъй като отново подадените оферти са малко е насрочена нова дата.

Според изискването на Закона за обществените поръчки, трябва да има подадени минимум 3 оферти, за да може да се проведе процедурата. За 3 от обявените 4 позиции нямаше достатъчно кандидати в първата процедура, няма достатъчно и във втората.
Изискването беше покрито само за една позиция - третата, която е за рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа, там фирмите бяха 4. Комисията е направила класиране, на първо място е „Меридиан“, с оферта от 59 048 лв., при прогнозна стойност 62 500 лв. без ДДС.

Следващата седмица ще бъдат отворени офертите за ремонт и рехабилитация на улиците в града и селата, както и за ремонт на централните алеи в гробищния парк. В този случай офертите ще бъдат отворени независимо колко са на брой.
 
Дарик- Кюстендил