Красимир Петров
Красимир Петров / Влади Владимиров
Ситуацията, в която е поставена РИК- Кюстендил, относно мястото, на което да заседава, е национален прецедент, коментира председателят на комисията Красимир Петров. Той е гледал през интернет заседанието по казуса на ЦИК. Там е имало спорове за това, как да се постъпи. 9 от членовете са били за това РИК да продължи да заседава в сградата на община Кюстендил, където има създадени удобства за това. Но решение не е прието. Друга част от членовете на ЦИК са били на мнение, казусът да се изпрати до Министерски съвет. В крайна сметка, ЦИК не излезе с решение, а посъветва РИК да приеме заповедта на областния управител Йордан Татарски за преместване на комисията, като индивидуален административен акт, който може да се обжалва по общия ред пред Административния съд.
“Резултат, от едно евентуално оспорване обаче, може да имаме след края на изборите и това ще създаде нов парадокс. Затова постигнахме споразумение с областния управител и кмета на общината, комисията ни да остане в общината до 28 февруари, за да регистрира листите и СИК, след което да се премести в сградата на областната администрация. Кметът Паунов даде съгласие да ползваме техниката, която ни е предоставена”, коментира председателят на РИК Красимир Петров. Той бе скептичен относно възможността, СИК да идват по график в РИК и да предават изборните документи, без да има напрежение пред или вътре в сградата.
“Не виждам начин, по който може да прогнозираме, кога ще приключат СИК работата си, за да дойдат в РИК. Има случай, когато комисии от територията на град Кюстендил да идват накрая, след тези от другите общини, защото тогава са се справили с броенето. Ние не можем да упражняваме контрол върху тази дейност. Може да се направи някаква прогноза за изготвяне на график, но тя би била в сферата на научната фантастика”, заяви Петров.
 
Дарик- Кюстендил