Камелия Стефанова бе избрана за окръжен прокурор на Кюстендил
Камелия Стефанова бе избрана за окръжен прокурор на Кюстендил / Дарик,архив
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ избра за втори мандат Камелия Симеонова Стефанова за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Прокурор Стефанова има над 28 години юридически стаж. Професионалната ѝ кариера започва на 22.07.1991 г., като младши прокурор в Района прокуратура – Кюстендил, след което последователно заема длъжността „прокурор“ и „заместник-районен прокурор“ в периода от 15.04.1994 г. до 03.01.1999 г. От 04.01.1999 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил, като от 17.09.2009 г. до 20.02.2014 г. е заместник-окръжен прокурор, а от 28.04.2014 г. до настоящия момент е административен ръководител, пише в сайта на ВСС.

В Концепцията си за стратегическо управление Камелия Стефанова определя като приоритетни цели – постигане на максимална ефективност на прокурорската дейност, усъвършенстване управлението на Окръжната прокуратура, подобряване на публичния образ и повишаване на общественото доверие.

Въпроси към прокурор Стефанова зададоха членовете на Прокурорската колегия Светлана Бошнакова и Йордан Стоев във връзка с успешно проведеното през 2018 г. зонално обучение за прокурори от съдебния район и възможността за включване на прокурори и от други райони, както и за бъдещото реализиране на съдебната карта.
Кандидатурата на Камелия Стефанова бе подкрепена от Светлана Бошнакова, която посочи, че кандидатът е изключително компетентен прокурор, ползва се с уважение сред колегите си от прокуратурата, съда и органите на МВР. Отчетени бяха управленските и административни качества на прокурор Стефанова, като бе припомнено, че по време на мандата ѝ на административен ръководител е решен изключително сериозният проблем със сградния фонд на прокуратурата и крайно лошите битови условия за работа, постигната по-висока резултатност и качество в прокурорската дейност. Подобни констатации са направени и при проверките от ИВСС и горестоящите прокуратури.

Госпожа Бошнакова посочи, че през 2016 г. със заповед на главния прокурор Република България за постигнати много добри резултати в работата през 2015 г., при условията на висока натовареност, прокурорите и служителите от Окръжна прокуратура – Кюстендил са поощрени с отличие „Почетна грамота“, както и че със заповед на главния прокурор през 2017 г., Камелия Стефанова е поощрена с отличие „Служебна благодарност“ за отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор и административен ръководител, пише още в сайта на ВСС.
 
 
ВСС