Инвеститор иска общински имот, начална цена 118 000 лв.
Инвеститор иска общински имот, начална цена 118 000 лв. / google maps

Общински съвет- Кюстендил ще гласува за продажба на общински имот, чрез търг с тайно наддаване. Той се намира на ул. "Даскал Димитри" №30 и към него има проявен инвеститорски интерес.
Лицензиран оценител е изготвил пазарна оценка от 118 000 лв. Имотът е от 1 587 кв. м. Той е за "обществено обслужващи дейности".