Фондация „Сийдър” представи система за вътрешен мониторинг за изследване и повишаване на качеството в социалните услуги
Фондация „Сийдър” представи система за вътрешен мониторинг за изследване и повишаване на качеството в социалните услуги / netinfo

Фондация „Сийдър" и нейните партньори създадоха и описаха в наръчник система за измерване на качеството на живот в социалните услуги, адаптирана към българските условия от практиката на Исландия. Целта на наръчника е да подкрепи всички социални услуги в страната, които могат да прилагат системата за вътрешен мониторинг на качеството в работата си.
На конференция „Заедно за промяна" бяха представени резултатите по проект на фондация „Сийдър" „Заедно за промяна: Застъпничество за по-качествен живот в социалните услуги". Проектът се реализира в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето, Агенция социално подпомагане и Община Кюстендил и е насочен към деца и младежи с увреждания, ползващи социални услуги в общността. В рамките на проекта се създаде система, чрез която да се оценява ефектът на социалните услуги върху качеството на живот. Към момента на национално ниво той се определя само по формални административни критерии като не се отчита развитието на човека и дали това е най-подходящата услуга за него. Tова представлява риск социалните услугите да се институционализират, а правата на хората, които ги ползват, да бъдат неглижирани. Проектът променя този остарял модел и поставя на фокус човека и неговите индивидуални нужди, за да се развива пълноценно.

 

Фондация Сийдър представи система за вътрешен мониторинг за изследване и повишаване на качеството в социалните услуги
netinfo

 


Фондация „Сийдър" и нейните партньори създадоха и описаха в наръчник система за измерване на качеството на живот в социалните услуги, адаптирана към българските условия от практиката на Исландия. Целта на наръчника е да подкрепи всички социални услуги в страната, които могат да прилагат системата за вътрешен мониторинг на качеството в работата си.
На конференцията присъстваха представители от центрове за настаняване от семеен тип, центрове за социална рехабилитация и интеграция и дневни центрове от цялата страна. На тях им беше представена и „Система за вътрешен мониторинг на качеството на живот в социалните услуги", която беше предварително тествана от фондация „Сийдър" в нейните Центрове за настаняване от семеен тип, Дневен център за деца в Кюстендил и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в Кюстендил. Целта на системата за вътрешен мониторинг е да създаде стандарти, критерии, индикатори и методи, чрез които социалната услуга да изследва работата си, да извади конкретни изводи и препоръки и да премине в следващия етап - на подобрение на услугата съгласно потребностите на потребителите. Всички присъстващи получиха наръчника, разработен по проекта и имаха възможността да приложат модела в практическо упражнение в края на конференцията, както и да се уверят в неговата функционалност и практическа приложимост.