Детско заведение в Дупница с финансиране за подобряване на образователния процес
Детско заведение в Дупница с финансиране за подобряване на образователния процес / netinfo

   ОДЗ „Слънце" Дупница получи одобрение за участие в подготвителната визита по Секторна програма "Коменски" - "Учене през целия живот " на Центъра за развитие на човешките ресурси ". Това съобщиха от пресцентъра на община Дупница. На обучение в Англия ще замине преподавателя Моника Николова.

Финансирането на ОДЗ " Слънце " е на стойност 1365 евро.

   Секторна програма „Коменски" е насочена към първата фаза на образованието - от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участието в секторна програма „Коменски" допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение.

  Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.