Цената на дървения материал от Осогово е най- високата в ЮЗ България
Цената на дървения материал от Осогово е най- високата в ЮЗ България / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Цената на дървения материал добиван в Осоговската планина бе сред основните въпроси обсъдени на срещата в Областна управа, между представители на местния бизнес в сектора, РДГ- Кюстендил, Югозападното държавно предприятие, със зам.- министъра на земеделието Валентина Маринова, зам.- директора на ИА по горите Альоша Даков.
Представителите на бизнеса в горския сектор поставиха въпроса за високата цена на дървения иглолистен материал в Осоговската планина. Те плащат на ЮЗ Държавно предприятие по 17 лв. на кубик. Зам.- министър Маринова и зам.- председателят на НС Мая Манолова обещаха цената да бъде анализирана и ако е възможно да бъде намалена.

Цената на дървения материал от Осогово е най- високата в ЮЗ България
netinfo

"Това са част от наистина работещите фирми в региона. Те създават работни места, плащат заплати и осигуровки. Цената на дървения материал тук е по- висока от други части на ЮЗ България, а това поставя проблем пред конкурентноспособността на пазара на местните фирми. Поставиха се и въпроси свързани с намаляване на някои лицензионни и разрешителни режими. Да, някои разрешителни могат да преминат в регистрационни режими, но изискванията за придобиване на лиценз за дърводобив, трябва да се увеличат", коментира Мая Манолова.
"Поемаме ангажимента да анализираме състоянието и да сме максимално открити при взимането на решенията", допълни зам.- министърът на земеделието Валентина Маринова. Тя допълни, че се мисли за разширяване на Програмата за развитие на селските райони в сектора Гори, като се увеличи кръга от бенефициенти, които ще могат да кандидатстват по нея през новия програмен период.
"Идеята е да може да се купи екологосъобразна техника и биоразнообразието в нашите гори да се запази", заяви Маринова.
Директорът на ЮЗ Държавно предприятие Михайлов посочи, че вече са премахнати прекупвачите и е осигурен пряк достъп до пазара на дървесина.
"30% от дървесината се предоставя на местните фирми. Намалихме вече веднъж цената от 23 на 17 лв., но се оказа, че тя все още е висока за местните фирми и те не са конкурентноспособни. Ще преосмислим политиката си и ще анализираме цената за Осогово. Но, ние не сме сами на пазара, има частни, общински и религиозни гори, и те сами определят цената си", коментира Михайлов. Той определи цените като субективни, като те се определят от 12 показателя. Най- важният е разстоянието до транспортен път.

Цената на дървения материал от Осогово е най- високата в ЮЗ България
netinfo

Директорът на РДГ- Кюстендил Васил Пуров каза, че през последните години има тенденция на намаляване на незаконния дърводобив и нарушенията, съответно и на санкциите, които се налагат.
"Фирмите искат стабилност, да работят на светло и да не се занимават с дребни кражби. В организирането на Седмицата на гората се включиха почти всички фирми, по тяхно желание, нещо, което не се бе случвало от първите години на празника, преди 80 години. Включително и игумена на Рилския манастир даде храната на децата от двете области, които показаха творчеството си.

Цената на дървения материал от Осогово е най- високата в ЮЗ България
netinfo