/ Дарик радио, Хасково
Всеки втори в Хасково и областта декларира доходи пред НАП по интернет – с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис.
 
100 души внесоха 27 000 лв в НАП Хасково с ПОС терминал

От офиса на Агенцията в Хасково отчитат, че от близо 4 900 годишни данъчни декларации от физически лица, приети от началото на новата данъчна кампания до днес, повече от половината – 2 780 са подадени онлайн.
 
На гише в пощенските станции, с които НАП си партнира и тази година, са приети 340 формуляра. Други 240 са пуснати по пощата като писма, а останалите 1 530 декларации са от лица, посетили администрацията лично.