Регулацията на 3 вилни зони е приета на първо четене
Регулацията на 3 вилни зони е приета на първо четене / netinfo
Общинският Експертен съвет по устройство на територията прие предварителните планове за улична регулация на „Кенана”,”Изгрев” и „Орфей”. След публикуването им в Държавен вестник, в Община Хасково ще се приемат евентуалните възражения от собственици на имоти във вилните зони.

Възраженията ще бъдат разгледани от Експертния съвет и в случай че са основателни, претенциите ще бъдат отразени в регулационните планове. Окончателният им вариант също ще бъде официално обявен.

Предстои кметът Георги Иванов да отмени наложената заради регулационните процедури забрана за строителство във вилните зони.