Магазини продават храни с изтекъл срок на годност
Магазини продават храни с изтекъл срок на годност / netinfo
5 хранителни обекта в региона са затворени от здравните инспектори, два от тях след като са работили без регистрация по Закона за храните. Останалите са временно спрени от експлоатация заради лошо хигиенно състояние и за основно почистване и дезинфекция.

5 са санкционираните обекти заради продажба на хранителни продукти с изтекъл срок на годност, за неизпълнена заповед за спиране и за нарушение на Наредбата за тютюнопушене.

При нехранителните обекти са съставени през изтеклата седмица 4 акта за лошо санитарно- хигиенно състояние и тютюнопушене.

Общо 301 проверки са извършили здравните инспектори в региона. 50 са връчените предписания, 28 от тях за отстраняване на нередности в нехранителни обекти.