/ iStock/Getty Images
През 2019 година се затвърди установената тенденция за намаляване на броя на превишенията на фини прахови частици (ФПЧ10) във въздуха в трите измервателни точки на РИОСВ-Хасково - в Хасково, Кърджали и Димитровград. Това сочи годишният доклад на РИОСВ, съобщиха оттам.

Регистрираните през годината превишения на средноденонощната норма (СДН) в автоматичната измервателна станция (АИС) "Раковски" в Димитровград са били 17. В АИС "Студен Кладенец" в Кърждали дните с наднормено съдържание на ФПЧ10 са били 22, а при ръчния пункт "РИОСВ-Хасково" в Хасково - 36, при нормативно допустими не повече от 35 превишения в рамките на година, се посочва в доклада.

В квартал "Тракия" измериха превишение на фините прахови частици във въздуха

През 2019 година и за трите града измерените средногодишни концентрации на ФПЧ10 са по-ниски от средногодишната норма от 40 микрограма на кубик. Броят на регистрираните превишения на СДН от 50 микрограма е намалял наполовина. В АИС "Раковски" са били регистрирани 4 превишения на пределната стойност за средночасовата норма от 350 микрограма на кубик за серен диоксид, което е много по-малко от допустимия брой от 24 стойности за една календарна година.

От РИОСВ информират още, че през 2019 година експертите са проверили 1054 обекта и са извършили 1373 проверки, от които 817 планирани и 556 - извънредни. За същия период са издадени 65 наказателни постановления на стойност 112 950 лева, съставени са 67 акта и са наложени 11 санкции.

Годишният доклад е публикуван на интернет страницата на екоинспекцията.