Димитровград се отказва от европроект за близо 1.7 млн. лв. Риск и за Водния проект от 13 млн. лв.
Димитровград се отказва от европроект за близо 1.7 млн. лв. Риск и за Водния проект от 13 млн. лв. / DarikNews, архив
Димитровград се отказва от европроект за близо 1.7 млн. лв. Риск и за Водния проект от 13 млн. лв.
64212
Димитровград се отказва от европроект за близо 1.7 млн. лв. Риск и за Водния проект от 13 млн. лв.
  • Димитровград се отказва от европроект за близо 1.7 млн. лв. Риск и за Водния проект от 13 млн. лв.

От европроект за 1 664 487 лв. ще се откаже община Димитровград поради риска от финансови санкции заради неизпълнени дейности, обяви кметът Иво Димов. Докладна записка до местния парламент с предложение за прекратяване на разработката внася той. Договорът за безвъзмездната финансова помощ по проект "Възстановяване и опазване на крайречните гори - местообитания от европейско консервационно значение на територията на община Димитровград" е по оперативна програма "Околна среда 2007-2013″ и е подписан на 17 януари 2012 г. 40 месеца е срокът за изпълнение. Изготвен след това хидроложки доклад показва, че от плана за залесяване на проекта трябва да отпаднат над 192 дка и още територии, които попадат в обхвата на мостове над река Марица и кариера по поречието й, обясни кметът Иво Димов. Ако не се съобразим с тази препоръка, при засаждане на фиданки там, съществува риск от пропадане основите на мостовете и от наводнения, аргументира се той.

След като с екипа проведохме среща с представители на оперативната програма се разбра, че е невъзможно да се удължи срокът за изпълнение на договорените дейности, а на практика няма как да извършим предвидените 4 залесявания. Това ни излага на финансов риск в последствие разходите да не бъдат признати, посочи Иво Димов.

За последната година и половина общината е понесла финансови санкции за 500 000 лв. по два проекта. Такъв риск има и за т. нар Воден проект на Димитровград на стойнст 13 млн. лв., тъй като от закупилите документи за участие в обявената обществена поръчка 5 фирми, ги е внесла само една, обясни Иво Димов. Чуйте го в приложения файл.