детска градина Добрич
детска градина Добрич / Дарик Добрич

Заявление за първоначален прием на деца в детските градини в Габрово за учебната 2019/2020 могат да подават родителите до 30 април тази година. Информация за това разпространи официалният сайт на Общината.

Близо 300 000 лв. ще бъдат вложени в преустройството на бившата детска градина на ул. „Ивайло" в Габрово

Право на кандидатстване имат родените през 2016 г., 3-годишни и навършилите 2 години към началото на учебната година на постъпване, но при условия на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово.

Местата в детските ясли в областта намаляват с 4,6%

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 31 май 2019 г., а от 1 до 5 юни родителите на приетите деца трябва да декларират писмено желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина. Ако желанието не бъде потвърдено в съответния срок, свободните места се попълват с чакащи неприети деца.