/ Община Шумен
31 работни места по регионалната програмата за заетост е одобрила Постоянната комисия към Областният съвет за развитие в Габрово.

Програмата включва осигуряване на временна заетост на лица от уязвими групи, а общият бюджет е 96 535 лева.

Наетите лица ще работят по почистване на улици, пешеходни зони, пътища, събрание на отпадъци, косене на тревни площи, поддръжка на гробищни паркове, хигиена в обществени сгради, комунално-битово обслужване и хигиенизиране. Заетостта на безработните включва и благоустрояване на градинки, паркове, стадиони, междублокови пространства, спортни площадки, дворни пространства в училища и детски градини.

За община Габрово са определени 14 работни места за общи работници на непълен работен ден в 14 кметства. Община Дряново ще разполага със 7 сезонни работници на непълен работен ден в града и в три села, община Трявна ще ангажира трима работници по поддръжката на пълен работен ден в три населени места, а в Севлиево ще има 6 работници по поддръжката на пълен и непълен работен ден в 5 населени места.

Програмата е за шест месеца- от 1 юни до 30 ноември.
 
БТА