24 работни  места в област Габрово ще  бъдат разкрити по регионалната  програма за заетост
24 работни места в област Габрово ще бъдат разкрити по регионалната програма за заетост / Областен управител-Габрово

В област Габрово ще бъдат разкрити 24 работни места по регионалната програма за заетост и обучение. Размерът на определените средства за финансиране на програмата за областта ни е 47 385 лева. Това стана ясно днес по време на проведеното заседание на Комисията по заетост, под председателството на областния управител, която одобри проектите на общините от региона.

Основната цел на регионалните програми за заетост е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. Те са насочени към безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст, също безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности и безработни с ниско образование. Програмата е насочена и към продължително безработни лица, лица извън работната сила, желаещи да работят.

Община Габрово е заявила 18 058 лева, с тях на 8-часов работен ден ще се осигури работа през следващите шест месеца на 5 човека и 2-ма на 6-часов работен ден. Община Дряново кандидатства за 8 лица на 4-часов работен ден за сума от 12 040 лева, Община Севлиево - за 3 лица на пълен работен ден и 1 на 4-часов работен ден с искан финансов ресурс 9201 лева, община Трявна заявява 7289 лева за 5 лица на 6-часов работен ден.

Работните позиции в проектите на общините са за почистване и поддържане на зелени площи за широко обществено ползване, ремонтиране, освежаване и поддържане на детски и спортни площадки и стадиони, поддържане на районите около учебните заведения, дейности по почистване на пътища и др.

Предстои предложенията да бъдат изпратени за утвърждаване от Министерството на труда и социалната политика. Реализацията на регионалната програма за заетост ще започне на 15 октомври и ще продължи до 31 март 2017 година.