Учредяват Жени ГЕРБ
Учредяват Жени ГЕРБ / netinfo

Организация “Жени ГЕРБ” ще се учреди утре на областно събрание на партията в Художествена Галерия „Христо Цокев" в Габрово. На събранието жени-членове на ГЕРБ ще изберат от своите редици органи на областното ръководство на дамската организация. Ще последват и учредителни събрания в отделните общини.

През септември 23-ма представители от Габровска област взеха участие в създаването в София на националната организация „Жени ГЕРБ". Сред тях бе и Областният ръководител на ПП ГЕРБ д-р Веселина Димова. Партията обосновава необходимостта от създаване на своя дамска организация със съществената роля, която жените като личности играят за изграждане и модернизиране на гражданското общество.

Организацията на жените от ГЕРБ осъществява своята дейност в съответствие с позициите на женските структури към Европейската Народна Партия. Основните принципи са: съзидание, граждански свободи, европеизация, равни възможности, благоденствие и семейни ценности. Дамската политическа структура на ГЕРБ цели да създаде възможности за пълноценна професионална и обществена реализация на българските жени, да повиши информираността, образованието и квалификацията им, да подпомогне и гарантира достойнството на самотни майки, възрастни жени и многодетни майки. Според “Жени ГЕРБ” е необходима законодателна инициатива за активно участие на българката в обществено-полититическия живот, насърчаване на раждаемостта и осигуряване на достъпни и компетентни здравни услуги за жените и засилване на профилактиката на специфични заболявания.