Учредяват Консултативен съвет по въпросите за младежта
Учредяват Консултативен съвет по въпросите за младежта / Дарик Габрово, архив

Консултативен съвет по въпросите за младежта ще се учреди днес в Община Габрово. Основната му функция е да подпомага кмета при провеждане на общинската политика за младежта.

Съгласно Закона за младежта, Общинският консултативен съвет трябва да подготви Общинския план за младежта, ориентиран към изграждане и реализиране на последователна и устойчива младежка политика в Община Габрово, основана на многосекторен подход, междусекторно сътрудничество и съвместно управление с младите хора на общинско ниво.