Складовете за съхранение на стари пестициди са в добро състояние
Складовете за съхранение на стари пестициди са в добро състояние / netinfo

Складовете за съхранение на стари и негодни за употреба пестициди са в добро състояние, установиха проверките на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново. Във Великотърновска област има 9 такива склада, а в Габровска те са 3. Допълнително има изградени 25 куба в община Полски Тръмбеш. Всички те са проверени от екоекспертите от началото на годината до сега.

При проверките на складовете е установено, че като цяло те са в добро състояние и няма опасност от замърсяване на околната среда. На 5 от складовете - в с. Совата, Долна Оряховица, Дряново, Павликени, Габрово и Велико Търново, са написани предписания. Те са за извършване на малки ремонти по сградите или сигнално-охранителната техника, или за почистване на растителността около складовете.

Централизираните складове са собственост на съответните общини, а Регионалната инспекция във Велико Търново осъществява ежегоден контрол и мониторинг на всички тях. Временнота съхранение на пестициди в такива складове ще продължи до изграждането на Национален център за третиране на опасни отпадъци, където те ще бъдат изгорени.