вода
вода / iStock/Getty Images

Поради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците и предложение на кметски наместник с. Здравковец, се въвежда режим на водоподаване в селата Здравковец и Влайчовци както следва:

Здравковец – два дни няма вода, един ден има вода, като се разменят горна и долна зона на селото;

Влайчовци – три дни няма вода, един ден има вода. В деня, в който има вода – до изчерпване на водата в резервоара.

Режим на водоподаване за селата Междени и Узуните

Спиране на водата в жк “Митко Палаузов“ в Севлиево на 30 август