Регионалният съвет на КНСБ-Габрово с открита приемна в Севлиево

/ Община Севлиево
Открита приемна за граждани организира в Севлиево в четвъртък, 23 май, Регионалният съвет на КНСБ-Габрово. Инициативата ще се проведе от 10.00 до 15.00 часа в офиса на Общинския съвет на КНСБ на ул. „Стара планина” № 34.

Всички желаещи ще могат да получат безплатни консултации в областта на трудовото и осигурителното право от областния координатор на КНСБ - Росица Йонкова и експерт-юриста на регионалната структура.

Открита приемна на КНСБ в Габрово

От началото на юни Регионалният съвет на КНСБ – Габрово ще има приемни за граждани всеки първи и трети четвъртък на месеца в офиса на Общинския съвет на КНСБ.

След приключване на приемната на 23 май, Росица Йонкова ще се срещне с членове на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ-Севлиево по въпроси, касаещи учителската гилдия.