През следващата седмица представят здравната карта на област Габрово
През следващата седмица представят здравната карта на област Габрово / Областен управител Габрово

През следващата седмица ще бъде представена здравната карта на област Габрово, съобщиха от областната администрация. Документът ще включва елементите, смятани за решаващи в развитието на здравната политика в Габровска област.

Междувременно стана ясно, че е създадена Областна комисия за регион Габрово, чиято цел е да изготви областната здравна карта.

"Основната цел на Областната здравна карта е да се повиши ефективността на здравната система, като на гражданите се осигури равнопоставеност и достъп до своевременна, достатъчна по обем и качествена медицинска помощ", се казва в съобщение на пресцентъра на областната администрация.

Чрез здравната карта ще се предлагат обосновани промени в структурата на здравната система, свързани с реформирането на здравеопазването в Република България и ще се определи извършването на необходимите практически стъпки в бъдеще свързани с прилагане на реформата.

Картата ще се базира на анализ на здравния и демографски статус на населението в област Габрово, на състоянието и функционирането на здравната мрежа в момента и доколко броят и видовете лечебни заведения отговарят на реалните здравни потребности на населението в региона.

На базата на изводите от този анализ, заедно с прилагането на европейските стандарти и показатели за здравно обслужване ще се определи действителната необходимост на населението в областта от съответния обем и видове лечебни заведения и медицински дейности и ще осигури адекватен достъп на хората до тях.