Представят европейски практики на превенция на корупцията
Представят европейски практики на превенция на корупцията / netinfo

 

Дискусионен семинар на тема "Европейските практики на прозрачност, превенция на корупцията и комуникационни умения за представители на публичната администрация и структурите на гражданското общество" организира днес в Габрово фондация „Проинфо" съвместно с РСО „Централна Стара планина". На форума ще бъдат разисквани добри европейски практики, препоръки за подобряване на комуникацията между представителите на гражданското общество и администрацията, механизми за повишаване на прозрачността в работата на публичната администрация.

Ще бъдат представени и примери за взаимодействие "публична администрация - структури на гражданското общество" както от държавата с най-нисък корупционен индекс (Финландия), така и от страна, имаща сходни с нашите проблеми (Румъния). Сред лекторите са Лейла Мустаноя - основател и председател на Transparency International - Финландия,  Виктор Алистър - председател на Transparency International - Румъния,  Петко Георгиев - директор на Фондация Промедиа, медиен експерт, ключов екперт по международни и национални проекти, свързани с прозрачност и ефективност на работата на местната власт, съдебната система и държавната администрация. Семинарът започва в 13.00 часа в заседателната зала на Габровската търговско-промишлена.