/ Община Габрово
Във връзка с предстоящо инвестиционно проектиране за оформяне на крайречната зона, като естествено продължение на вече съществуващите и естетизирани пространства от двете страни на река Янтра - ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“, Община Габрово приема мотивирани предложения и идеи, които да бъдат представени и обсъдени в бъдеща публична дискусия.

Чрез процеса на събиране на мнения и обществено обсъждане администрацията цели максимално взаимодействие с експерти от различни сектори, чиято експертиза ще допринесе за последващата реализация на проект със съществено въздействие върху градското пространство и качеството на средата.

Становища, мнения, идеи и препоръки от страна на заинтересованата общност се приемат до 11 септември 2020 г., включително, на електронен адрес protocol@gabrovo.bg.

Предложенията следва да се съобразят със някои условия, които може да видите тук.