Мечето Джими
Мечето Джими / НП Централен Балкан
От началото на юни досега мечето Джими е преминало повече от 600 км. Това показват данните от GPS-GSM предавателя, който му е поставен.  
 
 На 7 юни т. г., служители на Национален парк „Централен Балкан”  и експерти от Сдружение за дива природа „Балкани“ освободиха двугодишното мече от бракониерска примка край с. Осетеново. След като му бе поставен GPS-GSM нашийник, то бе отведено на безопасно място в Национален парк „Централен Балкан“.
 

Мониторинг на кафявата мечка в НП Централен Балкан


Оттогава сигналите, които изпраща мечето, разказват за неговите странствания. След като прекарва известно време край горите между подбалканския път и границата на парка, мечето предприема пътешествия във високата планина. През август разузнава дебрите на резерват „Джендема“. От началото на септември сигналите са от Националния парк – спуска се в Тъжанското ждрело, изкачва се до Кадемлийското пръскало и продължава южно от масива Триглав.  
 

Мечоците Пламен и Андрей „изпратиха“ първите SMS от Централен Балкан


 Връща се и поема на север, пресича пътя с. Тъжа – гр. Априлци, за да се озове край Острешка река. Около седмица се задържа в района между Острец и Видима, след което се отправя на изток и за 14 часа се озовава в горите край Батошевския манастир и продължава към Габровския балкан. През втората половина на септември прехвърля билото на планината и обхожда южните склонове под вр. Бузлуджа.  Продължава на югоизток и обикаля в горите край селата Горно и Долно Изворово и Селце.

В първите дни на октомври е отново във високата планина, южно от връх Бузлуджа.