Форум за децата със специални образователни потребности
Форум за децата със специални образователни потребности / netinfo

Целодневен форум по проблемите на интегрирането и приобщаването на деца със специални образователни потребности под мотото „Да приобщим децата, да съборим бариерите пред постиженията" ще се проведе на 29 март 2013 г. в Габрово.

Събитието има за цел да подпомогне процеса за промяна в обществените нагласи, трудно приемащи различието. То е част от информационна кампания по проект „Повече ЗаЕдно - подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово".

Форумът ще започне в 10:00 часа с лекция на клиничния психолог Весела Банова от сдружение „Дете и пространство", която ще говори за общуването при проблемно поведение. От 13:30 часа психологът Анет Маринова ще разкаже за различни практики по случаи в училище при деца със специални образователни потребности. Предвидена е и лаборатория за родители от 15:30 часа, водена от Център за приобщаващо образование.

Проект „Повече ЗаЕдно - подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово" се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Общата му стойност е 370 525, 76 лева, а периодът за реализация - 24 месеца.

Дейностите включват комплекс от интегрирани мерки за осигуряване на целенасочена подкрепа и грижа за деца и ученици със специални потребности. Процесът е насочен както към учители и възпитатели, така и към родителите. Целта е да бъде създадена функционираща подкрепяща среда за подпомагане образователния процес на децата със СОП. От съществено значение е приобщаването на родителите, промяната на обществените нагласи и интегрираното образование.

Домакин на форума ще бъде хотел „Балкан". Входът е отворен за медии и за всички заинтересовани страни.