Добри практики за управление на проекти споделят общините Габрово, Враца и Бургас
Добри практики за управление на проекти споделят общините Габрово, Враца и Бургас / Дарик Габрово

Таня Христова, кметът на Община Габрово, Роман Василев - министър за развитие на електронното правителство и Малина Крумова - заместник-министър на околната среда и водите, ще открият семинар на тема „Популяризиране на добри практики в управлението на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", който ще се проведе в зала Възраждане от 11 часа.

Семинарът се организира от екипа на проекта за водния цикъл. В частта за представяне на добри практики на общини - бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г." Община Габрово ще представи дейностите, свързани с публичността на Интегриран проект за водния цикъл на  Габрово, както и пиложението на географските информационни системи в инфраструктурните проекти. От Община Враца ще представят интернет страницата на Интегриран проект за водния цикъл, а Община Бургас -добри практики при осигуряване на публичност и информираност при изпълнение на инфраструктурни проекти. Около час ще продължат дискусиите.