археологически разкопки
археологически разкопки / ThinkStock/Getty Images

40 000 лв. са осигурени за  археологически проучвания на  откритата късноантична църква  на обходния път на Габрово. Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за извършването на археологически изследвания на обекта, който е при км 19+580 от трасето на обходния път. Средствата са от бюджета на пътната агенция.

Правителството отпуска допълнително 36,2 млн. лв. за изграждането на обхода на Габрово

Срокът за извършване на археологическите проучвания е 30 календарни дни. Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 15 април т. г. 

Артефактите от археологическите разкопки по трасето за тунела под Шипка остават в Габрово