39 400 души са наетите по трудови правоотношения лица през последното тримесечие на 2014 г.
39 400 души са наетите по трудови правоотношения лица през последното тримесечие на 2014 г. / DarikNews, архив

39 400 души са наетите по трудови правоотношения лица през последното тримесечие на миналата година, съобщиха днес от Териториалното статистическо бюро.

Спрямо края на третото тримесечие на 2014 г. най-голямо намаление на наетите лица в областта се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство”- с 10.6% и „Селско, горско и рибно стопанство” - с 9.5%

За същия период най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейности „Транспорт, складиране и пощи” - с 23.4%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 18.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в област Габрово най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”- съответно 47.5 и 14.2%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2014 г. в областта се наблюдава намаление на наетите лица в обществения сектор с 0.9% до 7.8 хил. и в частния сектор - с 0.3% до 31.6 хиляди.

В края на декември 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово са с 0.8 хил., или с 2.2%  повече в сравнение със същия период на предходната година.