Започва 23-то преброяване на зимуващите водолюбиви птици
Започва 23-то преброяване на зимуващите водолюбиви птици / БДЗП, Димитър Градинаров

За 23-ти пореден път Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас, съобщават от организацията. Над 200 служители и доброволци ще обединят усилията си в повече от 40 екипа, които ще посетят почти всички водоеми в страната от 11 до 13 януари 2013 г. В същия период ще бъдат преброени птиците и в повечето европейски страни. В България ще бъдат обхванати над 200 територии, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички водоеми във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици.

„Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. То е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората", коментира Йордан Христов от БДЗП, национален координатор на преброяването.

Резултатите от наблюденията за предходни години показват, че значително по-малко са птиците, които зимуват у нас в сравнение с началото на отчитане на техния брой. Така например през 1997 г. са регистрирани общо над 703 хиляди индивида, а през зимата на 2012 г. бяха регистрирани едва 25% - около 274 хиляди. Наблюденията за определени видове показват, че те предпочитат да зимуват далече на север от нашата страна, където температурите са по-ниски, съобщават от БДЗП.

Предварителната информация показва, че към момента в България зимуват около 20 000 от световно застрашените червеногуши гъски, което е значително повече от регистрираните 800 индивида през зимата на 2012 г. и представлява близо 40% от всички представители на вида в света. Гъските са концентрирани основно по Черноморието.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. Партньори в преброяването са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани", Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани". Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява автомобили и експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова.