вода
вода / Дарик архив
Установени са били отклонения в качеството на питейната вода в Хирургичен корпус на МБАЛ – Добрич, съобщават от Регионалната здравна инспекция. Проблемите са по микробиологични показатели и се дължат на възникнали технически проблеми с водопроводните съоръжения на територията на лечебното заведение.

От РЗИ са предприели мерки да се овладее проблема. На ВиК-Добрич са издадени предписания незабавно да предприемат хигиенни мерки, в това число пълна профилактика на водопреносната мрежа, захранваща Хирургичния корпус. Издадена е заповед за ограничаване ползването на водата за питейно-битови цели, а на ръководството на болницата е предписано да информират пациентите и персонала за проблема. Освен това лечебното заведение е длъжно да осигури бутилирана вода за питейни нужди от регламентиран производител.

Предписан е строг дезинфекционен режим на територията на цялата болница. Въведен е и стриктен контрол и регистрация на вътреболничните инфекции. На директора на МБАЛ-Добрич е възложено да се направи оценка на риска от разпространение на вътреболнични инфекции в следоперативния период в отделенията, в които се извършват оперативни интервенции и при наличие на риск да се преустанови извършването на планови операции до отстраняване на проблема.

От РЗИ уточняват, че водното дружество и болницата са взели всички нужни мерки за привеждане на водата в съответствие със здравните норми. Последното пробонабиране показва, че показателите са в съответствие със здравните изисквания. След потвърждение на тези проби, ще се пристъпи към отмяна на забраната за ползване на водата.