Ветеринарната гимназия приключи работа по проекта Европейско училищно радио
Ветеринарната гимназия приключи работа по проекта Европейско училищно радио / Ветеринарна гимназия

Гости от 5 държави - партньори по многостранен проект „Европейско училищно радио: Гласът на младите европейци" посрещна Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов" - град Добрич. Проектът е финансиран от програма „Учене през целия живот", секторна програма „Коменски".

Дейностите по проекта бяха разработване на общоевропейска интернет радио-мрежа за училищата-партньори. Учениците създадоха европейски радио ресурси, които подкрепят преподаването по различни училищни предмети, като работиха в приятелство с ученици и учители от Белгия, Германия, Гърция, Италия, Норвегия, Португалия, Турция и Чехия.

Създадените радиопредавания съдържат новини относно технологиите, околната среда, животните, културата, киното, театъра, спорта, гражданско образование, европейски празници и личности, на английски и родните езици на участниците. В допълнение са създадени музикални плейлисти и зони, интервюта, предавания на живо от събития, лого на проекта, брошури с правила за записване на радиопредаване и за радио етикета и протокол.

В Добрич се проведе последната работна среща по проекта, на която участниците обсъдиха постигнатото по време на двегодишното партньорство и споделиха как ще разпространяват и осъществяват идеите в собствените си страни и училища.