В Тервел учредяват съвет по етнически и демографски въпроси
В Тервел учредяват съвет по етнически и демографски въпроси / netinfo

Предложение за учредяване на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси в община Тервел ще разгледа на сесия на 31 октомври местният Общински съвет. Разработена е и програма за работата на съвета до 2012 година.

На територията на кметството има няколко малцинствени групи, като най-голямата етническа група, трайно населяваща община Тервел, са ромите. Основната цел на програмата е да помогне на процеса на интеграция на малцинствата чрез провеждане на активна социална, демографска, културна и образователна политика.

Председател на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси ще бъде зам.кметът по образование и култура. Към съвета са учредени и няколко работни групи – по кономическо развитие, заетост, социално подпомагане; по образование, култура, младежки дейности и здравеопазване; по благоустрояване, обществен ред и права на гражданите. Хората, ангажирани в дейността на съвета, ще работят на доброволни начала.